DISCLAIMER

DV Surgical kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en of onvolkomenheden op deze website. Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DV Surgical-De Vos Surgical B.V. te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten. DV Surgical is een handelsnaam van De Vos Surgical BV Zwolle

 

DISCLAIMER TRADEMARKS

Product names, logos, brands, and other trademarks featured or referred to within DV Surgical-De Vos Surgical products and services and within www.dvsurgical.nl are the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with DV Surgical - De Vos Surgical , our products, or our website.