ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN EN WORKSHOPS.

1.1. Alle aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden. U kunt zich aanmelden via onze website: www.dvsurgical.nl, direct marketing nieuwsbrieven of via e-mail (info@dvsurgical.nl). De inschrijving, geschiedt in volgorde van ontvangst van inschrijving. U ontvangt binnen een week een bevestiging van inschrijving. Deelnemer heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst via de website of via e-mail, deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De deelnemer kan deze ontbinding inroepen door dit tijdig in een brief of e-mail aan De Vos Surgical mee te delen. Geen recht op ontbinding bestaat als de activiteit is begonnen voor dat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken of als er hotelkosten of cateringkosten inmiddels doorgevoerd zijn.
1.2. Circa 6 weken voor de cursus wordt de factuur voor het betalen van Cursus/workshop verzonden. U dient de cursuskosten uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de Cursus/Workshop te voldoen.
1.3. Ongeveer 2 weken voor de aanvang van een activiteit ontvangt u nadere informatie over locatie en programma e.d.
1.4. Indien een activiteit is volgeboekt, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Uw naam wordt op een wachtlijst geplaatst en u krijgt bericht wanneer er een extra activiteit wordt georganiseerd of wanneer de volgende activiteit plaatsvindt.
1.5.Indien een activiteit wegens een onvoldoende aantal inschrijvingen komt te vervallen, ontvangt u daarvan ongeveer drie weken voor de aanvang van de cursus bericht en worden de betaalde kosten gerestitueerd.
1.6. Alle prijzen zijn exclusief de BTW.

Artikel 2– Annulering door deelnemer
Bij een annulering van een activiteit, wordt afhankelijk van het moment van annuleren kosten in rekening gebracht:
Bij annuleren meer dan 1 maand voor aanvangsdatum activiteit, 25% van de deelnameprijs.
Bij annuleren binnen 1 maand voor aanvangsdatum activiteit, 50% van de deelnameprijs.
Bij annuleren minder dan 1 week voor aanvangsdatum activiteit, 75% van de deelnameprijs.